Cultuurverandering

Missie Share & Live

De missie van Share & Live is er om mensen uit hun sociaal isolement te halen, hen een luisterend oor te bieden en met anderen in verbinding te brengen zodat ze weer plezier en vreugde in hun leven (her)vinden. Van en met elkaar leren en delen is het uitgangspunt!

Verschillende oorzaken leiden er toe dat mensen geïsoleerd raken. Eén van de oorzaken kan cultuur gerelateerd zijn. In dit artikel wordt ook hierbij stilgestaan. 

Cultuuroverdracht

Cultuur is iets waar iedereen mee te maken heeft. Jouw geboorteplaats, de overdracht van jouw ouders en voorouders en omgeving zijn van grote invloed op wie je bent. Jouw gedrag en denkwijze vloeit vaak daaruit. Want deze periode van groei tot volwassenheid was een pijler voor jouw karaktervorming en wie je bent.

Ervaringen van hoe men zich op basis van cultuurinvloed door het leven gaat is divers. Een aantal is tevreden en kan redelijk goed door het leven met “wie en hoe ze zijn”. En een ander aantal kampt nog altijd met gedragsproblemen en zelfacceptatie. Deze laatste groep bevindt zich nog in een zoektocht met de vragen: “Wie ben ik?” “Wat mag ik wel of niet doen?” “Word ik wel gezien?” “Waarom voel ik mij anders dan de rest”? etc. Deze voorbeeldvragen hebben vaak diepere oorzaken en niet eenvoudig om erover heen te komen.

Aanleren nieuw gedrag

Cultuurverandering kan er toe leiden dat je je oude lasten en denkpatronen kwijtraakt. Zoals gezegd is wie je nu bent afhankelijk van wat je vanaf jouw geboorte, kinderjaren en jeugd hebt meegekregen. De start  van cultuurverandering ligt bij jezelf. Bewustwording en dankbaarheid voor jouw levensbestaan is iets groots om er mee te beginnen. Cultuuroverdracht was nodig voor jouw levensinhoud. Deze inhoud kan altijd ververst worden door elementen die jou down laten voelen te lozen, en te vervangen door elementen die jou juist doen opleven om opgewekt door het leven te gaan.

Zie cultuurverandering als jouw gedrag. Dit betekent meestal andere dingen gaan doen of dingen anders gaan doen welke leidt naar een vernieuwd levenspatroon. Het betekent ook verbinding met jezelf zoeken om te ontdekken wie je nu bent. Je gaat de weg in om je los te maken van cultuurtradities waar jij je niet goed bij voelt. Hoe fijn is het om jezelf als een gewaardeerd persoon te zien en te voelen. Vernieuwing naar een levensstijl welke jou motiveert om je zelf te zijn en goed in je vel te zitten. Het is voor dit proces belangrijk dat je jouw denken en doen hand in hand met elkaar gaan. Als je met dezelfde manier van denken nieuwe initiatieven neemt, zal er nog steeds niets veranderen. Integendeel krijg je hetzelfde resultaat wat je daarvoor kreeg.

Let erop dat je in spannende situaties niet allerlei dingen doet om het veranderproces in de weg te zitten. Neem je tijd om blijvend weloverwogen stappen te blijven nemen. Doorbreek de cirkel van oude patronen.

Bij onze samenkomsten krijg je de kans om fijn, gezellig en leerzaam met elkaar te praten. Onderling stimuleren we elkaar om een vrij, hoopvol en vreugdevol leven te leiden. Ook is er ruimte om naar jouw verhaal te luisteren.  Neem bij interesse contact met ons op.

Tips:

Begin bij jezelf

Combineer jouw denken en doen

Beschouw cultuur als gedrag

Doorbreek het oude patroon

Richt je op de veranderingen die goed gaan