Hoop vinden in een gebroken wereld?

Hoop vinden in een gebroken wereld?

Hoop vinden in een gebroken wereld? Is dit mogelijk?

De wereld komt uit liefde voort. Het hart van de wereld is bestemd om “liefde” te zijn. Ieder mens is dus bestemd om liefde te ontvangen. Maar ervaren wij in ons dagelijks leven altijd deze liefde? Helaas niet! Dan ontstaat er een gebroken wereld! Want het doel van ieders bestaan wordt gemist. We kunnen dan spreken over een schrijnende behoefte aan liefde. Als deze liefde er niet is, is hoop vinden dan nog mogelijk?

Neem bijvoorbeeld een plant. Die heeft liefde, zorg, licht, water nodig om goed te kunnen groeien. Ik praat soms zelfs, naast de goede verzorging, tegen mijn planten. Doe jij dit ook? Het is wel eens voorgekomen dat mijn man Ré één van onze planten dood heeft verklaard terwijl ik nog wel leven in de plant zag. Ik ging bewust extra aandacht aan de plant geven en ….. ja hoor, daar kwamen de eerste blaadjes weer aan de plant.

Nu is het doel van Share & Live om licht en hoop door te geven aan mensen die liefde, zorg, aandacht en het licht missen in hun leven. Omzien naar hen zodat het goed met hen gaat.

Wat doet licht? Licht belooft veel. Het doet groeien, bloeien, het doet je opleven, neemt elke donkerte weg en het biedt hoop. Gebleken is dat zaadjes gevonden bij archeologische opgravingen, na honderden tot duizenden jaren nog een ontkiemingsproces zijn ingegaan. Door een match tussen de behoefte van en de voorziening aan de plant is het leven geactiveerd.

Licht geeft dus hoop. Dit is ook te merken aan de positieve invloed die mooi en zonnig weer heeft op de mens. Het is opvallend dat je bij mooi weer veel meer vrolijke mensen tegenkomt. Droevigheid maakt dan plaats voor blijdschap.

Wat is hoop? Hoop is iets wat een verwachtingspatroon uitdraagt. Het bevat een toekomstperspectief. Ook in jou die door omstandigheden in het leven ingezakt bent zit de verborgen kracht. Net zoals de passieve levenskracht in een zaad na jaren van droogte actief kan worden, kan de levenskracht in jou weer actief worden.

En dat is het werk van Share & Live. Om ervoor te zorgen dat jij gaat herleven en een hoopvol leven kan leiden.

Heb je vragen of behoefte aan contact? Neem contact met ons op.